• Chính sách đổi trả hàng hoá và hoàn tiền

    Chính sách đổi trả hàng hoá và hoàn tiền

    ·         Hiện tại công ty không có chính sách đổi trả hàng hoá.

    ·         Hàng hoá đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.

    Ngày đăng: 14-04-2016 2,004 lượt xem